Posts

ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ

ਜਾਣੋ, 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ  Call girls in Mumbai  ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ  Call girls in Fort Mumbai  ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਮਾਡਲ ਲੈਟਰ’ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ  Call girls In Chowpatty  ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ  Call girls In Colaba  ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  Call girls In Nariman Point  ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:- 1. ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ। 2. ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੇਦਰ ਬਣਾਓ,  Call girls In Thane  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ 'ਖਾਜ' ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੁੰ ਪੂਰੀ